حوزەیران 21, 2021

سەمای فریشتەیەكی سپی لەدڵۆپە فرمێسكی، پیرە شاعیرێكی عاشقدا

كچێ‌...وەرە...
بمدە دەست قەدەری،
مانگەشەوێكی چلەی زستان
مانگە شەوێك (رووت ئاسا) جوان!
جوان و...
جوانتر لەجریوەی ئەستێرە
جوانتر
لە سۆزی عیشقی قەیس
بۆ لەیلێ
بەخوڕترلە رێژنەی،..
 زەردەخەنەی سەلما
بۆ جزیری و
فرمێسكی شەم
بۆ وەلی
٭٭٭
دە لێمگەڕێ‌
باوەك خۆم بم!!
مەمدە دەست
زەردەخەنەی ئەوینێكی تامەزرۆ
باوەك خۆم بم!!
دەلێمگەڕێ با عەشق
جارێكی دی،...
 لەخۆیدا لوولم نەداتەوە!!
وەك خۆم بم!!
وەك خۆم
وەك جافە ڕەشكەكەی،..
بەر بناری (قەرەسرد) !
٭٭٭
دەوەرەو.....
دەست دە دەستم .
لەو گێژەنە دەرمبێنە!!
گێژەنی ئەو عیشقەی،..
ڕێگایەكی دوورم پێ دەبڕێ و...
ئەفسوس نایگەمێ !
كچێ دەوەرەو ..
دەرمبێنە... لەو نەهامەتییەی،
  تروسكەی چراخانی تەمەنمان
لە خۆیدا هەڵدەوێزنێ؟!
ئێستا لێرە
لە سەر ئەژنۆ...
سوژدە دەبەم بۆ (ئاڵا)ی،...
         وڵاتی عیشقی تۆ
٭٭٭
فریشتەی ئاسمانی شیعری پیر
ئێستا لێرەوە
شەهدی عەشقت ئەنۆشم
دەزانی من ....
لە نیشتیمانی زەردەخەنەتا
بەتۆ عاشق دەبمەوە !؟
هەروەك تۆ ....!!
     بەڵێ‌ وەك تۆ.....
دڵنیام.....
كەعەشقت ببمەوە
لەتۆدا دەبمەوە،
(فەریكەشیعرێكی) جاران
شیعری دیوانێك لە جوانی
جوانێ لە تابلۆی (زەردەخەنە)
تفەنگێ لە سەنگەر
شۆڕشێ لە شاخ
چڵێ لە( نێرگز)
فرمێسكێ‌ لە پشكۆ
خەندەیەك لە (تۆ)
تۆی فریشتە!!
ئەو فریشتەی،لە ئاوێنەی،
نمەی ئاونگی لاجانگ و...
دڵۆپەی ئارەقی رێی،
سەر كوڵم و گۆنای سووری پێكی دڵما
بوو بە هەڵم!!
ئەو هەڵمەی لەگەڵ هەناسەمدا
لە تۆدا توایەوە
چەشنی شەم
      لە مندا بوو بەئاو
چەشنی چەم
چەمێكی بێ‌ خوڕەو....
بە (ماتەم )
تۆش چیای سەرسەختی،
سەر بە تەم
*  *  *
فریشتە...دەمێكە
رەنگێ.. لە رەنگت!
دەنگێ ...لە دەنگت!
دەلكێ بەشنەی،..
 هەناسەی ژینمەوە
بە سنگی نەرمۆڵەی فرمێسكی شینمەوە
هەناسەیەك لە شنەی شكۆفە
فرمێسكێ لە یادوئەشك وزام
لێرەوە....
شنەیەك بۆ شیعر و...
خەندەیەك بۆعیشق و...
فرمێسكێ‌ بۆ تەمەن !
پێكێ‌ بۆ خەمی سەفەری كۆچەری و..
دووڕیانێك بۆ فیراق
هاوارێك بۆ غوربەت و...
ناڵەیەك بۆ مەرگی شەوانی بێ‌ تۆیی!
شیوەنێك بۆمەرگی كۆڵانی مەمكان و..
لەزەتــی جارانی،.....
شڵپەی ماچ !
  *  *  *
خونچە گوڵ
دەوەرەو ئەوشۆكە.....ببە ..من!!
(من) بە (تۆ)
جا ئەوسا لەوێوە
بپشكوێ‌ و وەگەشێ
بپشكوێ و ببە گوڵ
دەوەرەو........بەسەر،..
بسكی ئاڵۆزی شەونمی شەوبۆوە
بێرەوە وڵاتی،..
بێ‌ كاڵای مناڵی و...
بمبەوە ئامێزی عیشقێكی تامەزرۆ
بمدەوە دەست جاران
جارانی پڕ عیشق و...
هەوارێك بۆ جێژوان !؟
جارانێ‌ لە جوانی و..
ساڵانـــێ‌ بێ دابڕان !؟
سەد...حەیف
(بۆ عومرێ‌ كەڕۆیی!؟
تەمەنێ‌ لەعیشق و...
زەمەنێ‌ لە سۆزوراستگۆیی ) *
 *   *  *
فریشتە دە وەرەو....جارێ تر
بچینەوە منداڵی و....
بە گەمەی جارانی شاری دڵ ..
عیشق و سۆز وەبەشین!!
دەوەرەو...
لە سنگی سپی پۆشی،
شێرە بەفرینەی زستانی مناڵی !
بە كل و كلچێوكی چاوانت
چیرۆكی (عیشقی زویر)...
(ئازاری چەندساڵەی شیعری پیر )
            وەنووسین!!
دەوەرە و...
لەنیشتیمانی قەتماغەی حەرفە جوانەكانی،
ئەلفوبێی (باڵدار)دا
وشەی ( خۆشمدەوێی)
لە قەد دارتووەكەی بەرماڵان
هەڵكۆڵین و....
لە یەكدیدا بتوێینەوە..!!
جارێكی تر...
بگەڕێینەوە باوەشی،..
   حەوتووی مناڵی و...
هەژدەی گەنجی و...
     شەست بەرەو ژووری پیریی و
مەملەكەتێك لە هەناسە بڕكێی گۆچان !!
*  *  *
ئای.....پیریی
چەند رقم لێتە !!
پیریی ...
ئەی دوژمنی سەرسەختی،
رۆژومانگ و ساڵ و...
یادە جوانەكانی تەمەن !
پیریی ...
چەند بێزارم لە تۆ
تۆیەك نزیك لەمەرگ و...
زۆر دوور......
لەجوانی عیشق و..
حەزێكی سەرشێتی سوتەمەرۆ      
٭٭٭
دەوەرەو پەیمانی،..
ئەمەلی ئیلهامی
شیعرێكی رۆمانسیم بدەرێ!
     ئەمەلێك لێوانلێو
لەنیگای گەرمی زەردەخەنەو...
شنەی هەناسەی ئەوین!
دەوەرەو....لێرە
   تارمایی
شیعرێكی گەنج و...
سەمای فریشتەیەكی
سپی سپی
لەدڵۆپە فرمێسكی،
پیرە شاعیرێكی عاشقدا ببینە!
***

© 2017 Hawler