نیسان 15, 2021

                                                             حەسەنی دانیشفەڕ (هێور)

 

نەهاتووم یەکی ئادارێ
یادت بکەم ساڵی جارێ
تاسەرئەگەرلێرەش نەبم
ئەوکوڕە بێ خێرەش نەبم
هەتا دنیا بەدنیایە
پەیکەرت لەسینەم دایە
ویستم کەبێمە سەرگۆڕت
شیوەن بگێڕم لەکۆڕت
لەدووڕییانێ تێمابووم
لەوهات ونەهاتەی دابووم
دەنگێک هەموو دنیای تەنی
گوتی نامری ئەزبەنی

© 2017 Hawler